upratovanie_kontakt0905 606 516
upratovanie Bratislava a okolie

Rozpis upratovacích činností

Tím ľudí a vyškolených pracovníkov firmy Cleanprofi, s.r.o. realizuje upratovanie v Bratislave a okolí už 25 rokov (V minulosti ako firma Králik, s.r.o.). Za túto dobu sa portfolio činností rozšírilo z prvotného tepovania až na komplexný súbor čistiacich služieb kde sa využívajú horolezecké techniky a profesionálna čistiaca výbava a stroje.

Realizujeme následovné úkony:

PRAVIDELNÉ UPRATOVANIE ADMINISTRATÍVNYCH A VÝROBNÝCH PRIESTOROV NA ZMLUVNOM ZÁKLADE


Táto činnosť okrem upratovacích prác zahŕňa:
 • umývanie okien
 • čistenie kobercov a čalúneného nábytku
 • čistenie žalúzií
 • čistenie hygienických zariadení
 • dodávka hygienických potrieb do WC, umyvárok a šatní
 • výmena a pokládka kobercov
 • čistenie parkiet s konzerváciou povrchu a leštením
 • upratovanie služobných bytov
 • očistenie nábytku, vyčistenia kobercov, podlahy a obkladov
 • záhradnícke práce

PRAVIDELNÉ UPRATOVANIE SPOLOČNÝCH PRIESTOROV PRE OBYTNÉ DOMY A SPRÁVCOVSKÉ FIRMY


Táto činnosť je rozšírená aj o:
 • zabezpečenie čistoty vonkajších priestorov, chodníkov, parkovísk
 • údržbu trávnikov a zelene
 • orezávanie stromov a kríkov
 • zimnú údržbu chodníkov, komunikácií a parkovísk
 • opravy a údržby fasád horolezeckou technikou
 • umytie fasád a neotvárateľných okien horolezeckou technikou
upratovanie v ba

ZÁVEREČNÉ KOMPLEXNÉ ČISTENIE PRED KOLAUDÁCIOU

Tieto práce zahŕňajú:
 • komplexné vyčistenie všetkých priestorov stavby
 • odvoz stavebného odpadu na skládku
 • očistenie garážových priestorov a parkovísk podlahovými strojmi
 • pomocné stavebné práce počas výstavby
čistenie

PRÁCE VYKONÁVANÉ HOROLEZECKOU TECHNIKOU

 • osadenie veľkoplošných reklám
 • ochrana budov proti vtáctvu (holuby a iné) zasieťovaním terás a výklenkov, osadením ostňov na fasádne okraje atď.
 • nátery fasád a komínov
 • montáž, revízia, oprava a údržba bleskozvodov, klasických a aktívnych pulzátorov
 • klampiarske práce vo výškach
 • špárovanie panelových spojov a prasklín
 • zatepľovanie fasád horolezeckou technikou