upratovanie_kontakt0905 606 516
upratovanie Bratislava a okolie

Upratovanie domácností a firiem

firma Cleanprofi, s.r.o. zabezpečuje upratovanie priestorov rôzného druhu, z ktorého každý si vyžaduje špecifický prístup čistenia.


upratovanie_bytov

UPRATOVANIE BYTOV A RODINNÝCH DOMOV


Pri upratovaní tohto typu pracujeme so skúsenými pracovníkmi za ktorých preberáme záruku ohľadne diskrétnosti, slušnosti a kvality prác. Zároveň ponúkame aj iné druhy prác súvisiace s údržbou bytov a rodinných domov ako sú maliarske práce, záhradnícké práce vrátanie kosenia trávnikov, opravy fasád a umytie okien aj na neprístupnych miestach horolezeckou technikou, zimnú údržbu chodníkov, parkovísk a iné činnosti.
upratovanie_bytov

UPRATOVANIE ADMINISTRATÍVNYCH PRIESTOROV


Okrem denného upratovania adminstratívnych priestorov firiem, zabezpečujeme aj upratovanie priemyselných podnikov a ich prevádzok vrátane nárazových prác ako je hĺbkové čistenie podláh, kobercov, umývanie neprístupných okien a fasád za použitia horolezeckej techniky, umiestnenie veľkoplošných reklám vo výške ako aj ochrana budov proti znečisteniu od vtáctva. Upratovacie práce vykonávame aj počas nočných hodín, víkendov a sviatkov.
upratovanie_bytov

UPRATOVANIE PRE SPRÁVCOVSKÉ FIRMY

Komplexnosť a široká škála služieb je zárukou spokojnosti klientov správcovských spoločností, pre ktoré vykonávame okrem pravidelného upratovania spoločných priestorov aj zimnú údržbu chodníkov, parkovísk a príjazdových komunikácií. V rámci údržby objektov a ich okolia ponúkame záhradnícke práce, strojné čistenie garáží a vonkajších plôch, výmenu a pokládku kobercov a iné činnosti.


upratovanie_bytov

PREDKOLAUDAČNÉ ČISTENIE STAVIEB

Pomáhame odovzdávať novo vystavané objekty v top prezentačnej podobe vďaka dlhoročnej skúsenosti s čistením na stavebných plochách. Vykonávame priebežné čistenie stavebných plôch počas stavby ako aj záverečné komplexné čistenie novostavieb.


upratovanie_bytov

VÝŠKOVÉ PRÁCE VYKONÁVANÉ HOROLEZECKOU TECHNIKOU

Zabezpečujeme vyčistenie ťažko dostupných plôch a objektov vďaka horolezeckým výstrojom a personálu. Taktiež zabezpečujeme osadzovanie veľkoplošných reklám, nátery stien, fasád a komínov, výškové klampiarske práce, špárovanie spojov a prasklín. Okrem týchto činností ponúkame aj zateplovanie fasád, montáže a servisy bleskozvodov a tiež ochranu fasád budov proti vtáctvu (zasieťovaním terás a výklenkov).
upratovanie_bytov

DODÁVKY HYGIENICKÝCH POTRIEB

Firma Cleanprofi, s.r.o. zabezpečuje aj kompletnú dodávku všetkých hygienických potrieb do WC, kúpelní, umyvárok, šatní vrátane papierov, mydla, držiakov a dávkovačov ako aj dodávku kompletného hygienického programu od firmy Free Pro, ktorej produkty zvyšujú kvalitu prostredia a hygienu v administratívnych a domácich priestoroch.